Darbuotojai

Globos namuose dirba įvairių sričių specialistai, sprendžiantys vaikų sveikatos, elgesio korekcijos bei užimtumo problemas.  Stengiamės surasti kiekvienam vaikui pomėgius atitinkantį užsiėmimą, suteikti vaikams galimybę džiaugtis vaikyste, įgyti pasitikėjimo savimi ir kitais.

Direktorė
SIGITA Ignatovičienė

Direktorė Sigita IgnatovičienėTel. 8-5 238 5770
El. paštas: s.ignatoviciene@gmail.com

Direktorės pavaduotoja vaikų socialinės globos ir ugdymo veiklai
LORETA Everlingienė
El. paštas: atsigrezk.loreta@gmail.com 

Direktorės pavaduotoja projektinei ir metodinei veiklai
RIMA Breidokienė

Globos namų “Atsigręžk į vaikus” filialo “Čižiūnų laikinosios globos centras” vadovas
ARTŪRAS Jakubčionis

Psichologės
VIOLETA Blažytė

DEIMANTĖ Petkevičiūtė-Butkevičė
MARIJA Giedraitytė-Guzikauskienė

Psichiatrė
JOLANTA Trinkūnienė

Specialioji pedagogė
SALOMĖJA Simanavičienė

Projektų vadovė
EVA Ignatovič

Projekto “Vaikų dienos centras “Atsigręžk” vadovas
EVALDAS Gaidulevičius
Tel. Nr.: 8-5 238 5770
Mob.: 8 673 17380
El. paštas: dc.atsigrezk@gmail.com

Finansininkės
KRISTINA Makarevičienė

MARIJA Magila
Tel. Nr.: 8-5 238 5770

Neformalaus ugdymo pedagogai
VIDŪNAS Davidonis (bendradarbiauja su vaikų ugdymo įstaigomis)
GINTARAS Jegelevičius (dirba su vaikų grupe)
JULIANA Petrovskaja (Vaiko priežiūros atostogose)
DANGUOLĖ Čiupalienė
Vaikų laikinosios globos namų “Atsigręžk į vaikus”  šeimynos:
“Mažyliai” – kontaktinis telefonas: 8 686 72350
“Išmanieji”, “Drąsuoliai” – kontaktinis telefonas: 8 699 42871
Vaikų laikinosios globos namų “Atsigręžk į vaikus” filialo Čižiūnų laikinosios globos centro šeimynos:
“Bitutės”, “Delfinai”  – kontaktinis telefonas: 8 656 86226

Socialiniai darbuotojai:
JELENA Šinkūnienė
(rengia vaikų globos įforminimo dokumentus, bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos skyriais, policija, koordinuoja vaikų išleidimą svečiuotis)
Tel. Nr.: 8-5 238 5770
El. paštas: atsigrezk@gmail.com

GENUTĖ Pranckevičienė
(bendradarbiauja su vaikų ugdymo įstaigomis, vaikų sveikatos priežiūros centrais)
Tel. Nr.: 8-5 238 5770

AGNĖ Jankelaitytė
(atstovauja vaikų interesus civilinėse ir baudžiamosiose bylose,
dirba su jaunuoliais, paliekančiais globos namus)
Tel. Nr.: 8-5 238 5770

RIMA Sasnauskienė
(konsultuoja vaikus ir jų šeimos narius sveikos ir blaivios gyvensenos klausimais)

DANA Gaivėnienė
(dirba Čižiūnų laikinosios globos centre)

OLGA Fiodorova
(dirba Čižiūnų laikinosios globos centre)

JOLANTA Jakubauskienė
(dirba Čižiūnų laikinosios globos centre)

JULIANA Lipinska (dirba su vaikų grupe)