Misija, vizija, darbo su vaikais principai

Organizacijos misija:

Teikti socialinės globos paslaugas ir psichosocialinę pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams bei dienos užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, skleisti patirtį, sukauptą vaikų socialinės globos srityje, kelti socialinių darbuotojų kvalifikaciją.

Organizacijos vizija:

Sukurti daugiafunkcinį modernų centrą, teikti aukštos kokybės socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams, ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius šeimoje, teikti metodinę pagalbą socialinių paslaugų įstaigoms.

Darbo su vaikais principai:

  • komandinis darbas su vaiku;
  • bendradarbiavimas su kitomis pagalbą vaikui teikiančiomis institucijomis;
  • sistemingas vaiko ruošimas savarankiškam gyvenimui;
  • vaiko darbo ir mokymosi motyvacijos ugdymas;
  • tęstinė pagalba jaunuoliui, išėjusiam iš globos namų;
  • darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
  • naujų darbo strategijų ir metodų diegimas.