Projektai

Vaikų dienos užimtumo projektai
1. Vaikų dienos centras “Atsigręžk”. Rėmėjas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Daugiau informacijos apie vaikų dienos centrą “Atsigręžk” >>>
2. Vaikų dienos centras “Čižiūnai”. Rėmėjas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas vykdomas nuo 2015 metų vasario mėnesio. Daugiau informacijos apie vaikų dienos centrą “Čižiūnai” >>>

Kultūriniai renginiai, akcijos
1. Kalėdinė akcija “Auksinės širdies Kalėdos”. Remia privatūs asmenys, įmonės, fondai.
2. Paramos koncertas, vykstantis kasmet pavasarį. Remia Norvegijos Tarptautinis Liūtų klubas, privatūs asmenys, įmonės, fondai. Koncerto akimirkos iš 2016 m. Paramos koncerto >>>

Šeimos stiprinimo, socialinių ir tėvystės įgūdžių ugdymo projektai
1. “Prievartą patyrusių vaikų ir jų šeimos narių kompleksinė psichologinė ir socialinė reabilitacija”. Remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. apie projektą >>>
2. Pozityvios tėvystės ugdymo programa “Pakeliui į sąmoningą tėvystę: vaikų globos namų auklėtinių pozityvios tėvystės kompetencijos ugdymas”. Programos rėmėjas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto vykdymo pabaiga – 2017 m. gruodžio mėn. Daugiau informacijos apie projektą >>>
3. “Kompleksinė parama šeimai krizės metu”. Projekto rėmėjas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Daugiau informacijos apie projektą >>>

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektai
1. „Užtikrinta pradžia“: vaikų socialinės globos namų auklėtinių kompleksinė socialinė ir profesinė reabilitacija“. Rėmėjas – Europos Socialinio Fondo agentūra. Daugiau informacijos apie šį projektą >>>

2.  Jaunimo programa “Jaunuolių motyvavimas ir skatinimas profesinei ir socialinei reabilitacijai” 2017 m. (balandis-birželis mėn.)

Skirta mažinti buvusių auklėtinių nedarbą, skurdą savarankiškumo stoką ir socialinę atskirtį. Tikslinė grupė – 8 globos namų auklėtinių. kurie dalyvauja profesinės ir socialinės reabilitacijos programoje. Projekto metu jaunuoliams bus teikiama emocinė ir praktinė pagalba, skirta motyvuoti juos mokytis profesijų ir tokiu būdu integruotis į darbo rinką. Numatytos šios programos dalyvių motyvacijos skatinimo priemonės:

  1. Buvusių auklėtinių poreikių, galimybių ir motyvacijos įvertinimas ir individualių motyvacijos skatinimo planų rengimas.
  2. Grupiniai motyvaciniai seminarai ir grupiniai seminarai “Tikslų užsibrėžimas ir siekimas”, kuriais siekiama sustiprinti jaunuolių motyvaciją, išmokyti jų planingumo ir atkaklumo.
  3. Individualūs motyvaciniai pokalbiai, skirti jaunuolių motyvacijai paskatinti ir palaikyti, taip pat emocinei paramai jiems suteikti.
  4. Apgyvendinimo pagalba. Projekto dalyviams, kurie neturi pastovios gyvenamosios vietos arba gyvena toli nuo programos vykdymo vietos, bus suteikta galimybė programos vykdymo metu apsigyventi išnuomotose patalpose.
  5. Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos jaunuoliams, kurie išėjo gyventi savarankiškai, kurios orientuotųsi į emocines ir socialinės paramos jaunuoliams teikimą, ivairių socialinių, psichologinių ir profesinių sunkumų įveikimą.

Institucijos plėtros projektas
Institucijos plėtra, patalpų remontas ir jų pritaikymas vaikų reikmėms. Rėmėjai UAB “Paradox Distribution Centre” ir Norvegijos Tarptautinis Liūtų klubas.

Įstaigos institucinius gebėjimus ir nevyriausybinių organizacijų kvalifikacinius gebėjimus teikiant pagalbą sutrikusio elgesio vaikams stiprinantis projektas
Projektu buvo siekiama sustiprinti ir suaktyvinti nevyriausybinių organizacijų potencialą darbo su sutrikusio elgesio vaikais ir jų šeimomis. Rėmėjas – Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Projektas buvo vykdomas 2014 metais. Daugiau informacijos apie šį projektą >>>

Vilniaus miesto savivaldybės projektas: Vaikų vasaros poilsio stovykla “Drugelio prisilietimas” 2017 m.

Stovyklos tikslai: užimti kuo daugiau Vilniaus miesto mokyklose besimokančių vaikų vasaros poilsio stovyklose, skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui, sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtiniems, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams bei delinkventiniu elgesiu pasižymintiems vaikams užimti vasaros metu, skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu.