Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Keliant nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus buvo siekiama plėsti ir gerinti paslaugas elgesio sutrikimų turintiems vaikams ir paaugliams

2013-2014 metais viešoji įstaiga Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“, pasinaudodama Lietuvos respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos parama, vykdę projektą „Paslaugų sutrikusio elgesio vaikams gerinimas ir plėtra stiprinant VLGN „Atsigręžk į vaikus“ institucinius gebėjimus.

Didelė dalis vaikų, patenkančių į globos įstaigas, turi įvairių elgesio problemų (dalis vaikų – labai sunkių elgesio sutrikimų), todėl efektyvių ir inovatyvių metodų paieška ir paslaugų šiems vaikams kokybės gerinimas yra viena iš prioritetinių įstaigos vystymo krypčių.

Nepilnamečių nusikaltimai Lietuvoje yra viena iš opiausių socialinių, psichologinių, teisinių problemų. Akivaizdi problema yra ta, kad nepilnamečiai padaro sunkius nusikaltimus, vis dažniau – sunkius smurtinius. Remiantis LR Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. buvo užregistruoti 265 sunkūs ir labai sunkūs nepilnamečių padaryti nusikaltimai, o 2010 m. – tokių nusikaltimų buvo užregistruota 290. Jei 2011 m. nepilnamečių padaryti sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai sudarė 8,2 proc. visų nepilnamečių padarytų nusikaltimų, tai 2012 m. – šis skaičius išaugo iki 9,2 proc. Statistiniai duomenys taip pat rodo, kad kas 12-13 nusikaltimą žmogui arba nuosavybei Lietuvoje padaro nepilnametis. Viena iš pagrindinių problemų, kurią norima išspręsti šiuo projektu, yra nepakankama pareiškėjo ir kitų įstaigų, dirbančių su sutrikusio elgesio vaikais, darbuotojų kvalifikacija teikiant pagalbą šiai tikslinei grupei, kas riboja paslaugų kokybę ir jų efektyvumą.

Šiai problemai spręsti Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ inicijavo projektą, kurio metu buvo stiprinami įstaigos instituciniai gebėjimai ir nevyriausybinių organizacijų kvalifikaciniai gebėjimai teikiant pagalbą sutrikusio elgesio vaikams. Projektu buvo siekiama sustiprinti ir suaktyvinti nevyriausybinių organizacijų potencialą darbo su sutrikusio elgesio vaikais ir jų šeimomis.

Projekto rėmuose buvo suorganizuoti mokymai NVO sektoriaus specialistams, dirbantiems su sutrikusio elgesio vaikais ir paaugliais, pristatant multisisteminės terapijos ir Norvegijos organizacijos „BOENHETEN“ metodikos taikymą su elgesio problemų turinčiais vaikais ir paaugliais. Taip pat buvo parengtos metodinės rekomendacijos, kurių tikslas – pasiūlyti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su elgesio problemų turinčiais vaikais, efektyvinimo ir skatinimo kryptis. Projekto metu taip pat buvo atnaujinta VLGN „Atsigręžk į vaikus“ materialinė bazė, įgyvendintos priemonės, didinančios organizacijos žinomumą.

Projekto trukmė – 18 mėn. Bendras paprojekčio biudžetas – 259.162,00 Lt.