Pakeliui į sąmoningą tėvystę

2013 ir 2014 metais globos namai “Atsigręžk į vaikus” vykdė Jaunimo reikalų departamento finansuojamą projektą “Nugalėti blogį gerumu: Pakeliui į sąmoningą tėvystę”.

Projekto tikslas – parengti globos namų auklėtinius šeimos gyvenimui ir pozityviam dalyvavimui visuomeninėje veikloje.

Pirmieji mokymai 2013 m. – “Lytiškumo ugdymo mokymai”. Vyko Obelių globos namuose. Mokymų tikslas – ugdyti jaunuolių lytiškumą derinant švietimą lytiniais klausimais su pozityvių nuostatų į šeimos gyvenimą formavimu. Jaunuoliai išmoko geriau rūpintis savo lytine sveikata, apsisaugoti nuo ankstyvųjų ir nesaugių lytinių santykių. Dalyvavo 25 jaunuoliai.

Antrieji mokymai 2013 m. – “Pozityvios tėvystės ir aktyvaus klausymo mokymai”. Vyko spalio mėnesį Vilniuje. Mokymų tikslas – perteikti jaunuoliams pozityvios tėvystės principus ir ugdyti aktyvaus klausimo įgūdžius. Mokymų metu jaunuoliai įgijo pozityvios tėvystės žinių ir įgūdžių – suprato pagrindinius vaikų poreikius, tėvystės principus. Taip pat įgijo aktyvaus klausymo įgūdžių. Dalyvavo 25 jaunuoliai.

Tretieji mokymai 2013 m. – “Socialinės atsakomybės mokymai ir lyderių stovykla”. Vyko gruodžio mėnesį. Mokymų metu buvo ugdomi jaunuolių savarankiško gyvenimo ir socialiniai įgūdžiai, skatinama jaunuolių pozityvi lyderystė ir įsitraukimas į bendruomenei naudingą veiklą. Dalyvavo 15 jaunuolių.

Projekto dalyvių amžius – 14-29 metai.

Projekto dalyvių skaičius – 50 jaunuolių (po 25 dalyvius pirmame ir antrame etape ir 15 aktyviausiai pasirodžiusių trečiame mokymų etape).

Projekto partneriai: Obelių vaikų globos namai ir Vilniaus vaikų socializacijos centras.

Akimirkos iš 2013 m. mokymų:

IMG_1008IMG_1334


IMG_1427IMG_1422IMG_1425