“Užtikrinta pradžia”: globos namų auklėtinių kompleksinė socialinė ir profesinė reabilitacija“

Viesinimo zenklas ES

Projekto pavadinimas – „Užtikrinta pradžia“: vaikų socialinės globos namų auklėtinių kompleksinė socialinė ir profesinė reabilitacija“ (Projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-064)

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę “Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” priemonę.

Projekto tikslas – globos namų auklėtinių profesinis parengimas ir įdarbinimas.

Projekto pradžia ir trukmė – projektas prasidėjo 2012.02.15 d. Projektas truks 3 metus (2012.02.15-2015.02.14).

Projekto dalyviai – esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16-29 metų). Kiekvienais metais po 10 vaikų.

Projekto įgyvendinimo strategija. Projektas yra suplanuotas trimis etapais. Kiekvieno etapo trukmė yra 12 mėnesių. Kiekvieno etapo metu paslaugų kompleksas bus suteiktas 10 asmenų, iš viso per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, kuris tęsis trejus metus, paslaugos bus suteiktos 30 asmenų.

Kiekvieno projekto etapą sudaro keturios pagrindinės struktūrinės dalys:

Pirma projekto struktūrinė dalis yra skirta projekto dalyvių motyvavimui, profesinių gebėjimų įvertinimui, socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui ir psichologiniam konsultavimui. Jos metu yra numatyta tokia veikla kaip asmens profesinių poreikių vertinimas, individualus psichologinis ir socialinis konsultavimas, pozityvaus mąstymo ir bendravimo psichologijos mokymai, darbo paieškos ir karjeros planavimo mokymai, profesinis orientavimas ir profesinių gebėjimų įvertinimas, savarankiško gyvenimo įgūdžių vertinimas, ugdymas ir savarankiško gyvenimo planų parengimas.

Antra projekto struktūrinė dalis yra skirta bendriesiems įgūdžiams ugdyti (anglų kalbos kursams ir kompiuterinio raštingumo kursams) ir specifiniams profesiniams gebėjimas ugdyti (kambarinių, barmeno, padavėjo ir virėjo profesiniams mokymams).

Trečios projekto struktūrinės dalies metu projekto dalyviai atliks ne trumpesnę nei 20 val. praktiką projekto partnerių valdomuose viešbučiuose ir kitose praktikos vietose. Praktiką atliks visi projekte dalyvaujantys jaunuoliai. Iš jaunuolių, kurie atliks praktiką partnerių viešbučiuose, bus atrinkti pažangiausi ir geriausius rezultatus parodę jaunuoliai, kurie vėliau bus įdarbinti šiuos viešbučiuose pagal įgytas profesijas. Iš viso kiekvieno projekto etapo metu (praėjus ne mažiau nei 6 mėn. po etapo pabaigos) bus įdarbinta ne mažiau kaip 3 asmenys, iš viso projekto įgyvendinimo metu – 9 asmenys.

Ketvirta struktūrinė dalis yra skirta tarpininkavimo pagalbai įsidarbinant tikslinei grupei. Įsidarbinimo tarpininku įdarbintas darbuotojas padės tikslinei grupei rasti darbo vietas ir išsilaikyti darbo vietoje. Įsidarbinimo tarpininkas iš dalies padėtų spręsti šias problemas tikslinės grupės darbinės veiklos pradžioje: bendradarbiautų su darbdaviais, teiktų tikslinei grupei emocinę paramą, mažintų neadekvačius lūkesčius, motyvuotų siekti geresnių rezultatų ir kt.

Spaudoje paskelbtą projekto viešinimo straipsnį galite peržiūrėti čia: Viešinimo straipsnis