Statistiniai duomenys apie vaikus

Nuo 1996 metų rudens globos namuose iš viso buvo globojami 499 vaikai 2-19 metų amžiaus. Dauguma vaikų nėra našlaičiai, tačiau jų tėvai negali rūpintis vaikais dėl svaigalų vartojimo, skurdo, tėvystės įgūdžių stokos. Daugelio vaikų fizinė ir psichologinė sveikata yra pablogėjusi dėl svaigalų vartojimo, patirto psichologinio ar fizinio smurto. Dalis vaikų turi elgesio ir emocinių sutrikimų, neturi motyvacijos mokytis, stokoja socialinių įgūdžių.

Vaikų skaičius, kuriems teikiamas socialinės globos ir dienos užimtumo paslaugos:

 • Bendras globojamų vaikų skaičius yra 68 vaikai 2-18 metų amžiaus (40 berniukų ir 28 mergaitės)
 • Vaikai, globojami vaikų laikinosios globos namuose „Atsigręžk į vaikus“ Vilniuje: 36 vaikai;
 • Vaikai, globojami vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ filiale „Čižiūnų laikinosios globos centras“ Čižiūnuose: 24 vaikai;
 • Vaikai globojami Bendruomeniniuose vaikų globos namuose Vilniuje: 8 vaikai;
 • Vaikai, kuriems steigta laikinoji globa (rūpyba): 21 vaikas;
 • Vaikai, kuriems steigta nuolatinė globa (rūpyba): 47 vaikai;
 • Vaikai, gyvenantys Naujininkų seniūnijoje ir lankantys vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ projektą „Vaikų dienos centras „Atsigręžk“: 14 vaikų.

 

 • 2014 metais į vaikų globos namus atvyko 15 vaikų 2-15 metų amžiaus: 11 vaikų atvyko iš Vilniaus miesto, 2 vaikai atvyko iš Širvintų rajono, 1 vaikas atvyko Vilniaus rajono. Visi jie atvyko iš biologinių šeimų.
 • 2014 metais 8 vaikai išvyko iš institucijos: 1 vaikas grįžo į biologinę šeimą, 1 vaikas įvaikintas, 6 jaunuoliai išvyko gyventi savarankiškai.
 • Visiems vaikams teikiama kvalifikuota socialinė, pedagoginė, psichologinė ir medicininė pagalba.
 • 9 vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 51 vaikas lanko bendrojo ugdymo įstaigas, 1 vaikas lanko specialiąją mokyklą, 7 jaunuoliai mokosi profesinio ugdymo įstaigose.
 • Institucijoje dirba apie 50 įvairių sričių specialistų: psichologai, psichiatras, specialusis pedagogas, neformalaus ugdymo pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai (darbuotojų kontaktai >>>). Specialistų komanda sprendžia vaikų sveikatos ir elgesio problemas, rūpinasi jų buitimi ir dienos užimtumu, suranda tinkamą ugdymo įstaigą, ugdo socialinius ir darbinius įgūdžius, rengia vaikus savarankiškam gyvenimui.