Globos namuose vykdomos veiklos

Socialinis darbas vaikų globos namuose

Vaiko globa:

 • laikinos vaikui globos steigimas;
 • tėvų valdžios ribojimas, nuolatinės globos steigimas.

Vaiko priežiūra ir ugdymas:

 • vaiko fizinės ir psichinės sveikatos priežiūra;
 • popamokinio užimtumo ir laisvalaikio organizavimas, vaikų darbinis ugdymas;
 • vaikų bendrojo ugdymo priežiūra, profesinis orientavimas.

Dokumentų rengimas:

 • vaiko nuosavybės įforminimas;
 • socialinio būsto ir įsikūrimo pašalpos gavimas;
 • vaiko asmens tapatybės ir pilietybės įforminimas.

Bendradarbiavimas, vaiko interesų atstovavimas:

 • darbas su vaiko biologine šeima;
 • bendradarbiavimas su vaiko socialinę globą organizuojančiomis institucijomis;
 • globėjų ar įvaikintojų paieška;
 • vaiko interesų atstovavimas administracinėse ir baudžiamosiose bylose.

Vaikų popamokinė veikla ir užimtumas

Sportinė ir darbinė veikla:

 • sportiniai užsiėmimai, krepšinio treniruotės ir varžybos, baseinas
 • darbinės veika: kambarių, aplinkos tvarkymas.

Meninė veikla:

 • dailės studija;
 • siuvimas, mezgimas, rankdarbiai;
 • teatro studija;
 • muzikos ir dainavimo pamokos.

Ugdomoji veikla:

 • kompiuterių kursai;
 • pamokų konsultacijos;
 • pažintinės išvykos į įvairias organizacijas.

Socialinė-psichologinė veikla:

 • vaikų socialinių įgūdžių ugdymo grupės;
 • individualios socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos;
 • darbas su biologine šeima;
 • bendri renginiai vaikams ir jų tėvams.

Pažintinė-kultūrinė veikla:

 • ekskursijos;
 • filmų, spektaklių peržiūros;
 • vaikų gimtadienių šventimas;
 • parodų lankymas;
 • renginių organizavimas, dalyvavimas miesto renginiuose.