Prievartą patyrusių vaikų ir jų šeimos narių kompleksinė psichologinė ir socialinė reabilitacija

Projektas yra skirtas Vilniaus miesto vaikams, nukentėjusiems nuo įvairių smurto rūšių arba tapusiems netiesioginio šeiminio smurto aukomis, taip pat šių vaikų šeimos nariams. Kompleksinė psichosocialinė pagalba bus suteikta 60 nuo įvairaus pobūdžio (fizinio, emocinio, seksualinio) smurto nukentėjusiems 2 – 18 m. vaikams (taip pat vaikams, kurie yra netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukos) ir 30 šeimos narių, kurių vaikai nukentėjo nuo smurto. 
Pagrindinis projekto tikslas yra suteikti kompleksinę psichologinę ir socialinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams ir gerinti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas nuo prievartos nukentėjusiems vaikams. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis  2021 m. sausio mėn. 1 d. – 2021 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto įgyvendinimo partneriai:
Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius.
BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras.
JELENA Šinkūnienė, projekto koordinatorė
Tel.: 8 682 62807
El. paštas: atsigrezk@gmail.com
 
2021 m. STRAIPSNIAI:
 1. Psichologines traumas patyrusių vaikų suicidinė rizika
 2. Kaip vaikai išgyvena netektis? 1 dalis
 3. Kaip vaikai išgyvena netektis? 2 dalis
 4. Dėmesingo įsisąmoninimo (mindfulness) taikymas su vaikais
 5. Traumą patyrusių paauglių tapatumo jausmas: 1 dalis
 6. Kaip trauminis patyrimas veikia tapatumo jausmą? 2 dalis
 7. Augimas disfunkcionėje šeimoje: kokią kainą sumoka vaikas? (1)
2020 m. STRAIPSNIAI:
 1. Kodėl smurtą patyrę vaikai pažeidžiami stresui?
 2. Kas yra disociacija ir kodėl smurtą patyrę vaikai ją patiria dažniau ?
 3. Traumą patyrusių vaikų mokymosi sunkumai: kaip atpažinti ir padėti?
 4. Psichologines traumas patyrusių vaikų savireguliacija: pagalbos galimybės.
 5. Vaikų vykdomosios funkcijos ir jų lavinimas.
 6. Kas yra parentifikacija ir kuo ji žalinga vaikams?
 7. Nematomos aukos
 8. Dailės terapijos taikymo galimybės su psichologines traumas patyrusiais vaikais
 9. Psichologines traumas patyrusių vaikų terapijos galimybės

Rėmėjas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.