Buvusių globotinių šeimos gerovės skatinimo programa „Tvirtos šeimos ir pozityvios tėvystės mokykla“

 Programa „Tvirtos šeimos ir pozityvios tėvystės mokykla“ Vaikų laikinosios globos namuose „Atsigręžk į vaikus“ vykdoma nuo 2011 metų.
 Projekto rėmėjas: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 Projekto partneriai:
  1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.
  2. Pabradės vaikų globos namai.
Programa „Tvirtos šeimos ir pozityvios tėvystės mokykla“ skirta buvusiems globotiniams, besirengiantiems kurti arba sukūrusiems šeimas, siekiant padėti jiems sukurti savarankišką, gyvybingą ir funkcionalią šeimą, skatinti jų sąmoningumą ir atsakomybę už šeimos gerovę, rengti tėvystei ir įgalinti savitarpio pagalbai.
Norint pagerinti buvusių globotinių kuriamų šeimų gerovę ir tvirtumą, programoje numatytos kelių krypčių intervencijos:
  1. Profesionali psichologinė ir socialinė pagalba.
  2. Visapusiškas rengimas santuokai ir šeimos gyvenimui.
  3. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas.
  4. Rengimas nėštumui ir gimdymui.
  5. Šeimų lankymas namuose ir pagalba jaunoms šeimoms.
  6. Pačių šeimų savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo stiprinimas, jų įgalinimas ir stiprinimas.
  7. Kompleksinė psichologinė ir socialinė pagalba vienišiems tėvams, taip pat jauniems asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose.
2015 metais programai buvo skirta 4914 Eur. Programoje dalyvavo šeimos ir santuoką besirengiančios sukurti poros (bent vienas iš sutuoktinių ar poros yra buvęs (-usi) vaikų globos namų auklėtinis (-ė)), taip pat vienišos motinos – buvusios vaikų globos namų auklėtinės.
Programos koordinatorė: direktorė Sigita Ignatovičienė.