Kvalifikacijos kėlimo mokymai

1. Įžanginė individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programa
„SOCIALINIO DARBO PAGRINDAI“
40 ak.val.
Kaina – 150 Eur.

2. Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa
„POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS SOCIALINIAME DARBE SU ŠEIMOMIS“
16 ak.val.
Kaina – 80 Eur.

3. Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa
„DARBAS SU PASIPRIEŠINIMU IR AGRESIJA SOCIALINIO DARBO PRAKTIKOJE“
16 ak.val.
Kaina – 80 Eur.

4. Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa
„PAAUGLYS – SOCIALINIO DARBUOTOJO KLIENTAS: KAIP SUPRASTI IR PADĖTI?“
16 ak.val.
Kaina – 80 Eur.

Registracijos forma