Vaikų dienos centras “Čižiūnai”

Nuo 2015 metų vasario mėnesio vaikų laikinosios globos namų “Atsigręžk į vaikus” filialo Čižiūnų laikinosios globos centro patalpose  vykdomas projektas Vaikų dienos centras „Čižiūnai“.

Pagrindinis vaikų dienos centro tikslas yra teikti dienos užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams iš Trakų rajono ir tėvų globos netekusiems vaikams, gyvenantiems globos namų “Atsigręžk į vaikus” filiale Čižiūnų laikinosios globos centre.

Dienos centro uždaviniai:

 1. ugdyti vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius;
 2. organizuoti renginius ir pramogas vaikams;
 3. didinti vaikų mokymosi motyvaciją, padedant atlikti mokymosi užduotis, vykdant šviečiamąją veiklą;
 4. skatinti vaikus kūrybinei veiklai, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai;
 5. užkirsti kelią galimam vaikų nusikalstamumui, alkoholio ir narkotikų vartojimui, seksualiniam išnaudojimui;
 6. įtraukti šeimą į pagalbos vaikui procesą;
 7. padėti vaikams, priklausantiems socialinės rizikos grupei, integruotis į visuomenę;
 8. mokyti vaikus sveikai gyventi, organizuoti vaikams sportinius ir turistinius užsiėmimus, skatinti vaikus dalyvauti visuomeniniame darbe.

Vaikų dienos centre dirbantys specialistai

 • Vaikų dienos centro vadovė ir socialinė darbuotoja DANA Gaivenienė
 • Socialinio darbuotojo padėjėja OKSANA Monginienė
 • Individualios priežiūros specialistė LORETA Everlingienė
 • Būrelių vadovai
 • Savanoriai, studentai

Projekte dalyvauja vaikai, priklausantys socialinės rizikos grupei, ir jų tėvai:

 • 10 vaikų 7-18 metų, gyvenantys Trakų rajone,
 • 6 šeimų, kurių vaikai lanko dienos centrą „Čižiūnai“.

Vaikų dienos centro “Čižiūnai” rėmėjas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.