Vaikų dienos centras “Atsigręžk”


Nuo 2005 metų balandžio mėnesio vaikų laikinosios globos namų “Atsigręžk į vaikus” patalpose 
Naujininkų seniūnijoje vykdomas projektas „Vaikų dienos centras „Atsigręžk“.

Pagrindinis vaikų dienos centro tikslas yra teikti dienos užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams iš Naujininkų seniūnijos ir tėvų globos netekusiems vaikams, gyvenantiems globos namuose “Atsigręžk į vaikus”.

Dienos centro uždaviniai:

 1. ugdyti vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius;
 2. organizuoti renginius ir pramogas vaikams;
 3. didinti vaikų mokymosi motyvaciją, padedant atlikti mokymosi užduotis, vykdant šviečiamąją veiklą;
 4. skatinti vaikus kūrybinei veiklai, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai;
 5. užkirsti kelią galimam vaikų nusikalstamumui, alkoholio ir narkotikų vartojimui, seksualiniam išnaudojimui;
 6. įtraukti šeimą į pagalbos vaikui procesą;
 7. padėti vaikams, priklausantiems socialinės rizikos grupei, integruotis į visuomenę;
 8. mokyti vaikus sveikai gyventi, organizuoti vaikams sportinius ir turistinius užsiėmimus, skatinti vaikus dalyvauti visuomeniniame darbe.

Vaikų dienos centre dirbantys specialistai

 • Vaikų dienos centro vadovas EVALDAS Gaidulevičius
 • Socialinė darbuotoja EVA Ignatovič
 • Meninio ugdymo pedagogė SVETLANA Vasilionok
 • Neformalaus ugdymo pedagogė JULIANA Petrovskaja (Vaiko priežiūros atostogose)
 • Būrelių vadovai
 • Savanoriai, studentai

Projekte dalyvauja vaikai, priklausantys socialinės rizikos grupei, ir jų tėvai:

 • 14 vaikų 7-18 metų, gyvenantys Naujininkų seniūnijoje,
 • 10 šeimų, kurių vaikai lanko dienos centrą „Atsigręžk“.

Vaikų dienos centro “Atsigręžk” rėmėjas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

FACEBOOK