Apie mus

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“. Ši įstaiga gyvuoja 20 metų ir globoja tėvų globos netekusius vaikus. Stengiasi padėti vaikams sugrįžti į biologinę šeimą, o jeigu tai neįmanoma – padeda savarankiško gyvenimo pradžioje ir įsitraukti į visuomeninę veiklą, tapti pilnaverčiais visuomenės nariais. Kai kuriems vaikams pavyksta surasti globėjus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

Pagrindinė „Atsigręžk į vaikus” misija – teikti socialinės globos paslaugas ir psichosocialinę pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams bei teikti dienos užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, skleisti patirtį, sukauptą vaikų socialinės globos srityje, kelti socialinių darbuotojų kvalifikaciją.

„Atsigręžk į vaikus” vizija – sukurti daugiafunkcį modernų centrą, teikti aukštos kokybės socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams, ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius šeimoje, teikti metodinę pagalbą socialinių paslaugų įstaigoms.

„Atsigręžk į vaikus” šiuo metu teikia socialinės globos paslaugas 2 – 18 metų amžiaus tėvų globos netekusiems vaikams, atvykusiems iš Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono ir Širvintų rajono.

2010 metais „Atsigręžk į vaikus” įkūrė filialą Čižiūnų laikinosios globos centrą, Čižiūnų kaime, Aukštadvario sen., Trakų rajone. „Atsigręžk į vaikus” taip  pat teikia vaikų dienos centro paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, gyvenantiems Vilniuje, Naujininkų mikrorajone, o nuo 2015 metų teikia vaikų dienos centro paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, gyvenantiems Čižiūnų kaime, Aukštadvario seniūnijoje.

2011 metais „Atsigręžk į vaikus“ įkūrė metodinį centrą, kuriame organizuoja mokymus, seminarus ir konferencijas vaikams, gyvenantiems vaikų globos institucijose, ir darbuotojams, dirbantiems su tėvų globos netekusiais vaikais, taip pat rengia metodinius leidinius vaikams ir darbuotojams apie globojamų vaikų rengimą savarankiškam gyvenimui, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymą, rengimąsi šeimai.

Vienas pagrindinių „Atsigręžk į vaikus“ tikslų – padėti vaikui pasiruošti visaverčiam savarankiškam gyvenimui visuomenėje, palaiko juos po išėjimo, bendradarbiauja, konsultuoja įvairiais klausimais. Todėl 2012 metais „Atsigręžk į vaikus“ įkūrė Jaunimo namus (išnuomojo butą) jaunuoliams, išėjusiems gyventi savarankiškai. Išnuomotame bute gyvena 8 jaunuoliai. Jaunimo namai teikia jaunuoliams šias socialines paslaugas: padeda pasirinkti ugdymo įstaigą, padeda susirasti pirmąjį darbą, padeda pačiam susirasti nuomojamą būstą, ugdo jaunuolių socialinius ir darbinius įgūdžius.

1996 metais įkurtuose „Atsigręžk į vaikus“ paprastai gyvena 64 vaikai, netekę tėvų globos. Įstaiga užsiima auklėtinių ugdymu, popamokinės veiklos ir laisvalaikio organizavimu, be to, stengiasi padėti prie pilnametystės artėjantiems jaunuoliams pasirinkti profesinę kryptį bei jai tinkamai pasirengti.

Daugelis jų turi tėvus, kurie vaikais nesirūpina, vartoja psichoaktyvias medžiagas, yra įkalinimo įstaigose arba neturi tinkamų socialinių įgūdžių auginti savo vaikus. Tik keli vaikai, gyvenantys „Atsigręžk į vaikus“, yra visiški našlaičiai.

„Atsigręžk į vaikus“ rūpinasi vaiko globa, vaikams steigta laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba). Taip pat rūpinasi vaiko priežiūra, ugdymu, fizine ir psichine sveikata, organizuoja popamokinį užimtumą, laisvalaikį bei poilsį. Suteikia vaikams galimybę sportuoti, mokytis, tobulėti, dirbti.

Vaikai, gyvenantys „Atsigręžk į vaikus“, dalyvauja krepšinio treniruotėse, lanko baseiną, tvarko aplinką, savo kambarius, vyksta į įvairias darbo bei poilsio išvykas. Taip pat vaikai gali ir meniškai tobulėti: organizuojami dailės, dramos būreliai, siuvimo, mezgimo, rankdarbių, muzikos ir dainavimo pamokos. Vaikai eina į teatrus, koncertus, kiną, organizuojamos įvairios ekskursijos, vasaros stovyklos.