Vaikų dienos centras „Atsigręžk“

Vaikų dienos centras „Atsigręžk“ – tai nuo 2005 metų vykdomas projektas Vilniaus Naujininkų seniūnijoje. Dienos centro tikslas – organizuoti ir teikti socialines paslaugas mokyklinio amžiaus (nuo 7 iki 18 metų) vaikams, socialinės rizikos, socialinės rizikos šeimose ar socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose augantiems vaikams iš Naujininkų seniūnijos ir tėvų globos netekusiems vaikams, gyvenantiems globos namuose “Atsigręžk į vaikus”. Vaikų dienos centrą lanko 15 vaikų. Čia juos atsiunčia mokyklos, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, socialiniai darbuotojai, taip pat vaikai ateina apie centrą susižinoję iš savo draugų. Centre jie gali būti penkias dienas per savaitę, yra prižiūrimi, gauna nemokamą maitinimą (pietus). Prireikus vaikai gali išsimaudyti, išsiskalbti, gauti drabužių, higienos prekių, žaislų, kanceliarinių priemonių.

Teikiamos socialinės paslaugos:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • sociokultūrinės paslaugos (pamokų ruoša, meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai (piešimas, rankdarbiai, dekupažas, origami), muzikos užsiėmimai, diskusijos, popietės, šventiniai renginiai, išvykos, fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai);
 • individualios psichologo konsultacijos.
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (užsiėmimai grupėse bendravimo, psichosocialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas, meno terapijos užsiėmimai). 
 • vaikų maitinimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • edukacinės paslaugos;
 • proorientacija į profesiją, karjerą;
 • teisinė pagalba;
 • ir kitos paslaugos.

Norint tapti dienos centro paslaugų gavėju, vaikų tėvams (globėjams) reikia pateikti:

 • vieno iš vaiko tėvų (globėjų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę (kopiją));
 • vaiko gimimo liudijimą (kopiją)
 • santuokos/ištuokos/mirties liudijimą (kopiją)
 • vaiko sveikatos pažymą (kopiją)
 • vieno iš vaiko tėvų (globėjų) prašymą priimti į vaikų dienos centrą (pildoma vietoje).

Darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 10.00 ― 18.00 val., penktadieniais 10.00 ― 17.00 val. (Pastaba: prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.)

Savanoriams / praktikantams suteikiama galimybė prisidėti organizuojant vaikų dienos centro užimtumo veiklas, augti ir tobulėti kaip visapusiškoms asmenybėms bei įtvirtinti savo patirtis ir žinias per suteiktas atsakomybes.

Vaiku dienos centro „Atsigręžk“ komanda:

EVALDAS Gaidulevičius, projekto vadovas, pedagogas.
JELENA Šimkūnienė, socialinė darbuotoja.
BRONĖ Kairaitienė, socialinio darbuotojo padėjėja.
MARIJA Giedraitytė – Guzikauskienė, psichologė.

Kontaktai:                                                                      

Tel.: 8 673 17380
El. paštas: dc.atsigrezk@gmail.com
Brolių g. 4, Vilnius LT-02157

Vaikų dienos centrą finansuoja: 
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vilniaus miesto savivaldybė.